Traducció no oficial gentilesa de Google

Ciutat Europea de l'Esport 2023 > Activitats > 10è aniversari de l’Associació Esportiva Martorell Nihon Tai Jitsu > Two men fighting at Aikido training in martial arts school

Two men fighting at Aikido training in martial arts school