Traducció no oficial gentilesa de Google

Ciutat Europea de l'Esport 2023 > Sportsman working out on sunny day

Sportsman working out on sunny day