Traducció no oficial gentilesa de Google

Ciutat Europea de l'Esport 2023 > 5. La ciutat té una gran oferta d’esport, oci i cultura

5. La ciutat té una gran oferta d’esport, oci i cultura